1. 1.  Begripsomschrijving

   • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt om deze disclaimer daarop te laten gelden

   • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina

   • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)

   • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt

   • inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten

   • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

     

  2. Verkeerd besteld

 2. BesteMotorolie.nl is niet aansprakelijk voor verkeerd bestelde producten die op het voertuig passen (o.a. filters, smeerolien) en schade hebben veroorzaakt aan het betreffende voertuig. Het juist selecteren en toepassen is onder de verantwoording van de koper.
 3. Indien u niet zeker weet of u het product goed gekozen heeft, adviseren we u ons te raadplegen, dat kan telefonisch of per email.

 4. 3. Schade

 5. De uitgever is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door een probleem ten gevolge van een probleem bij de vervoerder. De geleden schade zal bij de vervoerder worden verhaald.

 6. 4. Afbeeldingen 

Er kunnen geen rechten worden ontleend indien de inhoud van producten afwijkt van de werkelijke verpakkingen.

 

5. Links van derden

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden

 

6. Wijzigijgen

De uitgever hefft het recht de inhoud te wijziging zonder zonder consequnties en zonder opgave van reden.

 

7. Nederlandse recht

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing.